صفحه اصلی
کشف گونه جدید میکروفسیل و نامگذاری آن به نام دکتر منصور قربانی
  • 2163 بازدید

به منظور قدردانی از تلاش ها و دستاوردهای دکتر منصور قربانی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در زمین شناسی ایران، زمین شناسان ایتالیایی گونه جدید میکروفسیل تازه یافته شده را به نام  این اندیشمند بزرگ (Dagmarita ghorbanii) نامگذاری نمودند. دانشکده علوم زمین این افتخار را تبریک می گوید.

کشف گونه جدید فسیل.jpg

گونه جدید قربانی.jpg