معاونان

دکتر احمد علوی
دکتری تکتونیک
معاون آموزش و تحصيلات تكميلی
29902626
a-alavi@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر احمد صادقی
دکتری اقتصاد
معاون اجرایی و برنامه ریزی
29902627
ایمیل
رزومه
وب‌سایت
دکتر کاظم نصرتی
دکترای جغرافیای طبیعی 
معاون پژوهشی
29902613
k_nosrati@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
اطلاعات تماس:
حوزه روابط عمومی ( رابطان) : جناب آقای دکتر صالحی پورمیلانی / جناب آقای  مهندس حاجی
29902641
29902626
22431690