همکاران

معصومه صادقی
کارشناس
رییس دفتر دانشکده
29902626 
ma-sadeghi@mail.sbu.ac.ir
فریده مهرعلیان​​
کارشناس
اتاق تایپ
29902626 
f.mehr@mail.sbu.ac.ir
سمیه دژاپون
کارشناس
آموزش تحصیلات تکمیلی/گروه جغرافیای طبیعی و سنجش از راه دور
29902603
s.dagapoon@mail.sbu.ac.ir
اعظم زرین
کارشناس
آموزش تحصیلات تکمیلی​/ گروه جغرافیای انسانی
29905614​
A.Zarin@mail.sbu.ac.ir
مریم یزدان فر​
کارشناس
رئیس اداره آموزش
29902621​
m-yazdanfar@mail.sbu.ac.ir
فاطمه کریمی​
کارشناس
کارشناس آموزشی
29905627
fa-karimi@mail.sbu.ac.ir
موسی محمدی​
کارشناس
دبیرخانه
29902606
m-mohammadi@mail.sbu.ac.ir
لیلا شاهرخی
کارشناس
آموزش کارشناسی/ زمین شناسی و جغرافیا​
29902639
l.shahrokhi@mail.sbu.ac.ir
زهرا گودرزی​
کارشناس
آموزش تحصیلات تکمیلی/ گروه های زمین شناسی​
29902603​
:Z.Godarzi@mail.sbu.ac.ir
مرتضی شرف‌پور
کارشناس
کارشناس پژوهشی
29902611
m-sharafpour@mail.sbu.ac.ir
مرجان مختاریان
کارشناس
آز رسوب​/آز تهیه مقاطع نازک
​29905614
mailto:ma.mokhtarian@mail.sbu.ac.ir
رقیه روزگار​
کارشناس
آزمایشگاه میکروسکپی   
29902622
r.rozegar@mail.sbu.ac.ir
زهره علاء الدینی
کارشناس
 گروه زمین شناسی​
29902628
z.ala@mail.sbu.ac.ir
لیلا رضایی​
کارشناس
 گروه جغرافیا
29902649
l.rezaei@mail.sbu.ac.ir
فاطمه فدوی
کارشناس
 آزمایشگاه ژئوشیمی​
29902630
f.fadavi@mail.sbu.ac.ir
بهزاد پوروردی​
کارشناس
 مسئول سمعی و بصری
29902632​
b.poorverdi@mail.sbu.ac.ir
فریده کاکایی
کارشناس
مسئول کتابخانه
29902640
F.Kakaei@mail.sbu.ac.ir
حسین حاجی
کارشناس
IT
29902649
H.Haji@mail.sbu.ac.ir
میلاد آذرمی
عوامل اجرایی
29903086
m.azarmei@mail.sbu.ac.ir
یعقوب عبدی
عوامل اجرایی
29903086
ya.abdi@mail.sbu.ac.ir
فردین قربانی
عوامل اجرایی
29903086
a-ghorbani@mail.sbu.ac.ir
قوچعلی یوسفی
عوامل اجرایی
29903086​
gh.yousefi@mail.sbu.ac.ir