گروه‌های آموزشی

زمین شناسی معدنی و آب
این گروه از ترکیب گرایش‌های زمین‌شناس اقتصادی، پترولوژی و آب‌شناسی تشکیل شده است
اطلاعات بیشتر
حوضه های رسوبی و نفت
راه‌ها و شیوه‌های اکتشاف منابع جدید و ظاهرا پایان‌ناپذیر معدنی در اعماق اقیانوس‌ها، شیوه‌های جدید در اکتشاف منابع فلزی و غیر فلزی در پوسته جامد زمین و
اطلاعات بیشتر
جغرافیای طبیعی
جغرافیای طبیعی به تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا، خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد
اطلاعات بیشتر
جغرافیای انسانی و آمایش
نحوۀ پراکندگی و توزیع فضایی فعالیت­های انسانی و بررسی، کشف و ارزیابی جنبه‌­های گوناگون اثرات و نفوذ کنش‌­های کنش‌گران جامعه، شناخت علمی و مهارت‌هایی که کسب می­کنند در پاسخگویی به نیازها و راه حل یابی به منظور سازماندهی مطلوب سرزمین
اطلاعات بیشتر
گروه سنجش از دور و GIS
سنجش از دور و سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی با گرايش منابع آب و خاك به همراه سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی (مطالعات شهری و روستایی) و (مخاطرات محیطی)
اطلاعات بیشتر