دانشجویان نام‌آور

«برگزيدگان بيست و پنجمين المپياد علمي دانشجويي كشور سال 1399»
ردیف نام نام‌خانوادگی رتبه رشته المپیاد
1 پریسا هادی پناه 6 زمین شناسی
2 زهره رحیمی  9 جغرافیا
3 مهدیه معماریان 11 جغرافیا
4 سیده سارا بدیعی 11 زمین شناسی
5 فاطمه شیرخانی 11 زمین شناسی