واحد کارآفرینی و اشتغال

اهداف

کارآفرینی، انجام فعالیتی کارآفرینانه از طریق انسانی است که از وی به کارآفرین یاد می‌شود و  چنانچه جامعه‌ای به دنبال دستیابی به مواهب توسعه ای کارآفرینی است، ضروری است تا سیاستگذاریها و اقدامات لازم برای بهره گیری و انگیزه‌بخشی به کارآفرینان و از سویی پرورش افراد کارآفرین را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع کارآفرین بودن اگر چه از یکسو به عنوان صفتی ذاتی رد برخی افراد مورد توجه قرار گرفته است، اما در عین حال مبتنی بر نظریات جامعه شناسانه، خصلت اکتسابی نیز دارد و علاوه بر پیشینه فردی و خانوادگی، ایجاد محیط مساعد توانمندساز و پرورنده، متکی بر نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی، فرهنگ سازی، مشوقها، الگوها و شبکه های پشتیبان تخصصی و روانی قادر است بر پرورش افراد کارآفرین در جامعه که قادر به تشخیص فرصت‌ها و بهره‌گیری از آنها برای خلق ارزش باشند تاثیر بگذارد.
 

نظر به اهمیت نظام آموزش رسمی و به ویژه  جایگاه دانشگاهها در پرورش کارآفرینان، همچنین با توجه به چالش پراهمیت بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، لازم است تا تمرکز ویژه ای از سوی موسسات آموزش عالی برای پرورش کارآفرینان، تقویت روحیه کارآفرینانه در آنها و ایجاد توانمندی برای تشخیص فرصت و پذیرش مخاطرات یک کسب و کار و تاسیس آن انجام پذیرد. بر این مبنا دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی بر آن شد تا به تشکیل یک واحد، تحت عنوان " واحد کارآفرینی و اشتغال" با اهداف کلی زیر اهتمام ورزد:

 • مديريت نظام‌مند، ترويج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ درست کارآفرينی در بين اساتيد و دانشجويان
 • ارتقا روحیه و توانمندی کارآفرینانه اساتید و دانشجویان
 • ارائه آموزش های کارآفرینانه، تخصصی و حرفه ای با هدف پرورش اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگانی ماهر، خلاق، پايبند به اصول اخلاقی و پذيرای مسئوليت‌های اجتماعی- شغلی
 • فراهم‌سازی زمینه های کشف و بهره‌گیری از فرصتهای نوآورانه و اشتغال آفرین بازار به ویژه در حوزه تخصصی علوم زمین و ارایه مشاوره های فنی- تخصصی به اساتید و دانشجویان و دانشکده در خصوص ایجاد کسب و کار و یافتن شغل مناسب
 • ایجاد زمینه‌های لازم برای معرفی دانشجویان علاقمند به دوره های کارآموزی در موسسات و نهادهای تخصصی
 • فراهم آوردن زمینه های لازم برای تاسیس کسب و کار در زیر مجموعه مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
 • فراهم‌آوری زمینه جذب سرمایه گذار و فرشتگان کسب و کار برای حمایت از ایده های برتر کارآفرینانه
فراهم آوردن زمینه برقراری ارتباط در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، مشاوره، کسب و کار و ... با مراکز توسعه کارآفرینی در سایر دانشکده‌ها، دانشگاهها، موسسات و نهادهای مختلف
اطلاعت تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
الف- شرح اهداف و وظایف بخش آموزش
هدف اصلی این بخش ارتقا و نهادینه‌سازی روحیه، دانش، مهارت و توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان و اساتید دانشکده با هدف گرایش و اقدام آنها در راستای فعالیتهای کارآفرینانه می‌باشد. بر این اساس وظایف این بخش عبارتند از:
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی کارآفرینانه از مفاهیم نظری پایه تا دانش افزایی و مهارت افزایی در زمینه‌های مختلف مرتبط با تاسیس، توسعه و مدیریت کسب و کار ( مانند آموزش‌های کارآفرینی، مفاهیم اقتصاد؛ حقوق و قوانین کسب و کار؛ نحوه تاسیس کسب و کار؛ منابع تامین مالی و تسهیلاتی؛ نهادهای حمایت کننده کارآفرینی؛ مدیریت کسب و کار؛ مدیریت مالی؛ مدیریت ریسک؛ حسابداری؛ بازاریابی و بازار رسانی؛ تهیه طرح کسب و کار؛ خلاقیت و نواوری، فرصت شناسی بازار؛ فنون مذاکره؛ ....) برای دانشجویان، اساتید دانشکده و افراد متقاضی بیرونی
 • ترويج و توسعه روحیه و فرهنگ کارآفرينی در بین دانشجويان و اساتيد دانشکده (تهیه و توزیع نشریه، کاتالوگ، نشست ها، نمایشگاه، بازدیدها، ارائه مقالات و سخنرانیها و مطالب متنوع توسط اساتید ، صنعتگران و کارآفرینان موفق و .... )
ب_ پژوهش و نوآوری

مطالعه منابع و استخراج اطلاعات مرتبط داخلی و خارجی در زمینه کار آفرینی، ساختارهای سازمانی ملی و بین‌المللی مرتبط با کارآفرینی در علوم زمین

شناسایی و ارائه تجارب موفق و ناموفق کار‌آفرینی دانشگاهی و تحلیل و واکاوی خلاء‌های موجود به‌منظور  بهره‌گیری از نتایج مثبت و جلوگیری از تکرار شکست‌ها

·شناسایی فرصتهای اشتغال و کارآفرینی در علوم زمین

 • برگزاری نشست‌های ایده پردازی، خلاقیت و با حضور اساتید و دانشجویان، کارآفرینان و متخصصان امر با هدف توسعه و شناخت فرصتها و ایده های جدید و کارآفرینانه جهت معرفی ایده‌ها به بخش توسعه کسب و کار واحد، جهت پیگیری و امکان‌سنجی ایده برای توسعه کسب و کار و زمینه سازی حمایتهای مالی و غیر مالی
 • فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجویان و اساتید با کارافرینان موفق کشور، ایده های جدید، سرمایه‌گذاران و نهادهای حامی کارآفرینی جهت ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه علوم زمین
 • شناسایی، تهیه و تدوین دوره‌های کار‌آموزی تخصصی برای دانشجویان
ج- شرح وظایف بخش ارتباطات و فناوری

به منظور محقق شدن اهداف بخش آموزش و توسعه کسب و کار این بخش، به عنوان یک بازوی موثر در راستای شناسایی منابع انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز بخش آموزش و نوآوری و همچنین ارائه اطلاعات به‌روز و کارآمد به اساتید و دانشجویان و معرفی ایده‌پردازان به بخش توسعه کسب و کار عمل می‌نماید. در این راستا وظایف این بخش شامل موارد زیرند:

 • برقراری ارتباط با سایر دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و موسسسات فعال در عرصه کارآفرینی به منظور شناسایی مدرسین متخصص و عملگرا برای معرفی به بخش آموزش و نوآوری واحد
 • شناسایی، ارتباط و هماهنگی جهت حضور کارافرینان موفق کشور، ایده‌های جدید و نهادهای حامی کارآفرینی در دانشکده
 • شناسایی و برقراری ارتباط با افراد و موسسات سرمایه‌گذار و حامی کارآفرینی و معرفی به بخش توسعه کسب و کار
 • شناسایی و دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع، سازمانهای بزرگ خدماتی و دستگاههای اجرایی کشور به منظور بازدید و آشنایی با امکانات و توانمندی های دانشکده‌
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از محل های جذب و اشتغال، فرصتهای کارآفرینی، توانمندی های لازم و ایده های کسب و کار در حوزه علوم زمین و بارگذاری آنها در فضای مجازی تهیه شده توسط بخش ارتباطات و فناوری برای واحد (تبصره: در صورت موافقت کلیه اعضای مسوول در واحد، همه این اعضا (6 نفر) می توانند در مدیریت و بارگزاری مطالب در این فضای مجازی مشارکت داشته باشند. لازم است که از بارگزاری مطالب غیر بایستی خوددداری شود و کلیه شئونات اخلاقی و علمی و دینی در این بارگزاریها مورد توجه قرار گیرند.)
 • برقراری ارتباط با دانش‌آموختگان و شناسايی و معرفی استعدادهای برتر گذشته و موجود در دانشکده در عرصه کارآفرينی
 • اطلاع رسانی به هنگام زمان برگزاری نشست‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی به اعضای هیات‌علمی و دانشجویان
 • ایجاد، مدیریت و به‌روز رسانی شبکه اطلاعاتی در فضای مجازی برای " واحد کارآفرینی و اشتغال دانشکده علوم زمین" جهت ارائه اطلاعات مرتبط با واحد (مانند تاریخ نشستها و جلسات، بارگذاری محتوای آموزشی، انگیزشی، اطلاعاتی...) به دانشجویان و اساتید
 • بسترسازی و اقدام در راستای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین دانشکده با نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در بخشهای مختلف اقتصاد صنعت، خدمات، کشاورزی در زمینه شناسایی فرصتهای شغلی موجود و آینده
 • شناخت و ارتباط با سازمانها و نهادهای تخصصی، اجرایی، تولیدی، خدماتی، صنعتی، پژوهشی مرتبط برای معرفی دانشجویان به منظور جهت‌دهی و عملیاتی سازی پروژه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین معرفی دانشجویان در قالب دوره‌های کارآموزی.
 • شناسایی بسترهای مناسب و برقراری ارتباط با افراد، موسسات و نهادهای حامی مالی و غیر مالی فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان و اساتید
 • طراحی و برنامه‌ریزی جشنواره‌های کارآفرینی برای تقدیر از دانش‌آموختگان و دانشجویان کارآفرین برتر
هدف این بخش حمایت از دانشجویان و اساتید دارای ایده های کارآفرینانه به منظور تسهیل روند فعالیتهای ایشان برای توسعه کسب و کار است. بر این اساس وظایف این بخش عبارتند از:
 • بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید صاحب ایده کارآفرینانه به مراجع حمایتهای غیر مالی کارآفرینانه به منظور بهره مندی از مشاوره تخصصی در خصوص امکانسنجی و بازارپسندی ایده، تهیه طرح کسب و کار، تجاری سازی ایده و ایجاد کسب و کار
 • بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید صاحب ایده کارآکار فرینانه به سرمایه‌گذاران و مراجع حمایتهای مالی کارآفرینانه که توسط بخش ارتباطات و فناوری شناسایی و معرفی شده اند.
 • شناسایی و برقراری ارتباط با افراد و موسسات سرمایه‌گذار و حامی کارآفرینی و معرفی به بخش توسعه کسب و کار
 • معرفی توانمندی های دانش‌آموختگان به متقاضیان نیروی کار تربیت یافته توسط دانشکده و ثبت تقاضای کار و شغل از طرف فارغ‌‌التحصیلان متقاضی و قرار دادن ایشان در لیست کارجویان‌
 • مساعدت در جهت استقرار چرخه نوآوری و تلاش در جهت فراهم آوردن زمينه های تجاری سازی دستاوردهای تحقيق و توسعه و اختراعات دانشجویان و اعضای هیات علمی
فعالیت‌های واحد :
 • الف- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی

 • ب- آموزش مهارت‌های حرفه ای و تخصصی در حوزه علوم زمین

 • ج- ترویج و توسعه روحیه و فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید دانشکده

 • د- شناسایی فرت‌های اشتغال و کارآفرینی در دانشکده علوم زمین

تفاهم نامه ها
مرکز رشد تخصصی علوم زمین