تحقیقات پتروگرافی بتون در ایران

 

تحقیقات پتروگرافی بتون در ایران
 
 

 
برای نخستین بار در ایران مطالعات و بررسی های پتروگرافی بتن در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  به سرپرستی خانم دکتر مریم خندان انجام می‌شود. پتروگرافی شاخه ای از علم زمین شناسی است که برای بتن و مواد خام بتن نیز به کار گرفته می‌شود. این تکنیک خواص نوری و مشخصات میکروساختاری مواد را آزمایش و ارزیابی می کند. آنالیز پتروگرافی هنگامی که بتن سخت می‌گردد، انجام می شود تا کیفیت محصول آزمایش شود.

این بررسی‌ها یکی از روش‌های آزمون بتن است که بیش از 100 سال است که در دنیا شناخته شده و انجام می‌شود. با راه اندازی بخش پتروگرافی بتن در دانشکده علوم زمین، پس از سال ها انجام آن در کشور نیز میسر شده است.

پتروگرافی روشی است که نه تنها می توان توسط آن از استاندارد بودن بتن های ساخته شده اطمینان حاصل نمود بلکه می توان تغییرات بتن های سازه های قدیمی را نیز مورد ارزیابی قرار داد. بدین ترتیب، امکان انجام تحقیقات در مورد میزان تخریب سازه های بتنی از قبیل سد، پل، ساختمان و غیره ممکن می شود.

به سبب هزینه های سنگین جایگزینی زیرساختهای بتنی، ضروری است ارزیابی دقیق مواد انجام گیرد تا برآورد شود چه زمانی تعمیرات سازه نیاز است و سلامت بتن ادامه عمر یک سازه تضمین نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ایمیل زیر در تماس باشید :