جدیدترین اخبار

انتصاب سرپرست گروه حوضه های رسوبی و نفت

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر انوشیروان لطفعلی کنی، استاد زمین شناسی دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست گروه حوضه های رسوبی و نفت این دانشکده منصوب کرد.

1094 بازدید
تسلیت به آقای دکتر مهرداد بهزادی

تسلیت به آقای دکتر بهزادی عضو هیئت علمی دانشکده بابت درگذشت پدر گرامی شان

1131 بازدید
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم زمین

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر سید احمد علوی، استاد زمین شناسی دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشکده منصوب کرد.

1548 بازدید
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر کاظم نصرتی، استاد جغرافیای دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این دانشکده منصوب کرد.

1580 بازدید
وبینار "روز باز" دانشکده علوم زمین برگزار می شود

وبینار روز باز دانشکده علوم زمین در روز چهارشنبه 19 مرداد 1401 از ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.

769 بازدید

اطلاعیه ها


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال