بخش آی تی

 
الف- سایت دانشکده علوم زمین در طبقه همکف دانشکده  و درست بعد از ورودی درب اصلی واقع شده است. این سایت با دارابودن ، 16 کامپیوتر و نیز 10 دستگاه وایرلس که در طبقات مختلف دانشکده نصب گردیده و تمام سطح دانشکده را با بالاترین کیفیت تحت پوشش قرار داده است ،  امکانات خوبی جهت سرویس دهی به اساتید ، دانشجویان دانشکده را فراهم نموده است .
ب- از جمله اقدامات دیگر دانشکده جهت ارتقاء در بخش آموزش و پژوهش دانشکده نصب 24 دستگاه ویدئو پروژکتور ، تقریبا در تمامی کلاسهای درس و سالن اجلاس دانشکده می باشد .از جمله اقدامات دیگر دانشکده جهت ارتقاء در بخش آموزش و پژوهش دانشکده نصب 24 دستگاه ویدئو پروژکتور ، تقریبا در تمامی کلاسهای درس و سالن اجلاس دانشکده می باشد .
ج- دانشکده به سیستم همزمان مانیتورینگ در طبقات اصلی مجهز می باشد که اخبار و اطلاعات دانشکده را بصورت روزانه در معرض دید دانشجویان و اساتید و کارکنان قرار می دهد.برای این منظور نسبت به خریداری چند دستگاه تلویزیون و دانشکده به سیستم همزمان مانیتورینگ در طبقات اصلی مجهز می باشد که اخبار و اطلاعات دانشکده را بصورت روزانه در معرض دید دانشجویان و اساتید و کارکنان قرار می دهد.برای این منظور نسبت به خریداری چند دستگاه تلویزیون و اسپلیتر و دیگر تجهیزات اقدام شده است.

 
------------------------------------------------------------

کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول وبسایت دانشکده : آقای حاجی

شماره تماس اتاق : 29902641