Responsive Image
الف- شرح اهداف و وظایف بخش آموزش
هدف اصلی این بخش ارتقا و نهادینه سازی روحیه، دانش، مهارت و توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان و اساتید دانشکده با هدف گرایش و اقدام آنها در راستای فعالیتهای کارآفرینانه می باشد. بر این اساس وظایف این بخش عبارتند از:
·برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی کارآفرینانه از مفاهیم نظری پایه تا دانش افزایی و مهارت افزایی در زمینه های مختلف مرتبط با تاسیس، توسعه و مدیریت کسب و کار ( مانند آموزشهای کارآفرینی، مفاهیم اقتصاد؛ حقوق و قوانین کسب و کار؛ نحوه تاسیس کسب و کار؛ منابع تامین مالی و تسهیلاتی؛ نهادهای حمایت کننده کارآفرینی؛ مدیریت کسب و کار؛ مدیریت مالی؛ مدیریت ریسک؛ حسابداری؛ بازاریابی و بازار رسانی؛ تهیه طرح کسب و کار؛ خلاقیت و نواوری، فرصت شناسی بازار؛ فنون مذاکره؛ ....) برای دانشجویان، اساتید دانشکده و افراد متقاضی بیرونی
·آموزش مهارت های حرفه ای و تخصصی در حوزه علوم زمین برای دانشجویان، اساتید دانشکده و افراد متقاضی بیرونی
·  ترويج  و توسعه روحیه و فرهنگ کارآفريني در بین دانشجويان و اساتيد دانشکده (تهیه و توزیع نشریه، کاتالوگ، نشست ها، نمایشگاه، بازدیدها، ارائه مقالات و سخنرانی ها و مطالب متنوع توسط اساتید ، صنعتگران و کارآفرینان موفق و  .... )
 
 
 
ب:پژوهش و نوآوری
·مطالعه منابع و استخراج اطلاعات مرتبط داخلی و خارجی در زمینه کار آفرینی ، ساختارهای سازمانی ملی و بین المللی مرتبط با کارآفرینی در علوم زمین
·شناسایی و ارائه تجارب موفق و ناموفق کار آفرینی دانشگاهی و تحلیل و واکاوی خلاء های موجود به منظور  بهره گیری از نتایج مثبت و جلوگیری از تکرار شکست ها
·شناسایی فرصتهای اشتغال و کارآفرینی در علوم زمی
·برگزاری نشستهای ایده پردازی، خلاقیت و با حضور اساتید و دانشجویان، کارآفرینان و متخصصان امر با هدف توسعه  و شناخت فرصتها و  ایده های جدید و کارآفرینانه جهت معرفی ایده ها به بخش توسعه کسب و کار واحد، جهت پیگیری و امکانسنجی ایده برای توسعه کسب و کار و زمینه سازی حمایتهای مالی و غیر مالی
·فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجویان و اساتید با کارافرینان موفق کشور، ایده های جدید، سرمایه گذاران و نهادهای حامی کارآفرینی جهت ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه علوم زمین
·شناسایی، تهیه و تدوین دوره های کار آموزی تخصصی برای دانشجویان
 
 
 
ج- شرح وظایف بخش ارتباطات و فناوری
به منظور محقق شدن اهداف بخش آموزش و توسعه کسب و کار این بخش، به عنوان یک بازوی موثر در راستای شناسایی منابع انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز بخش آموزش و نوآوری و همچنین ارائه اطلاعات به روز و کارآمد به اساتید و دانشجویان و معرفی ایده پردازان به بخش توسعه کسب و کار عمل می نماید. در این راستا وظایف این بخش شامل موارد زیرند:
·برقراری ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاهها و موسسسات فعال در عرصه کارآفرینی به منظور شناسایی مدرسین متخصص و عملگرا برای معرفی به بخش آموزش و نوآوری واحد
·شناسایی، ارتباط و هماهنگی جهت حضور کارافرینان موفق کشور، ایده های جدید و نهادهای حامی کارآفرینی در دانشکده
·شناسایی و برقراری ارتباط با افراد و موسسات سرمایه گذار و حامی کارآفرینی و معرفی به بخش توسعه کسب و کار
·شناسایی و دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع، سازمانهای بزرگ خدماتی و دستگاههای اجرایی کشور به منظور بازدید و آشنایی با امکانات  و توانمندی های دانشکده‌
·ایجاد بانک اطلاعاتی از محل های جذب و اشتغال، فرصتهای کارآفرینی، توانمندی های لازم و ایده های کسب و کار در حوزه علوم زمین و بارگذاری آنها در فضای مجازی تهیه شده توسط بخش ارتباطات و فناوری برای واحد (تبصره: در صورت موافقت کلیه اعضای مسوول در واحد، همه این اعضا (6 نفر) می توانند در مدیریت و بارگزاری مطالب در این فضای مجازی مشارکت داشته باشند. لازم است که از بارگزاری مطالب غیر بایستی خوددداری شود و کلیه شئونات اخلاقی و علمی و دینی در این بارگزاریها مورد توجه قرار گیرند.)
·برقراری ارتباط با دانش آموختگان و شناسايی و معرفی استعدادهای برتر گذشته و موجود در دانشکده در عرصه کارآفرينی
·اطلاع رسانی به هنگام زمان برگزاری نشست ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی به اعضای هیات علمی و دانشجویان
·ایجاد، مدیریت و به روز رسانی شبکه اطلاعاتی در فضای مجازی برای " واحد کارآفرینی و اشتغال دانشکده علوم زمین" جهت ارائه اطلاعات مرتبط با واحد (مانند تاریخ نشستها و جلسات، بارگذاری محتوای آموزشی، انگیزشی، اطلاعاتی...) به دانشجویان و اساتید  
·بسترسازی و اقدام در راستای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین دانشکده با نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در بخشهای مختلف اقتصاد صنعت، خدمات، کشاورزی در زمینه شناسایی فرصتهای شغلی موجود و آینده
·شناخت و ارتباط با سازمانها و نهادهای تخصصی، اجرایی، تولیدی، خدماتی، صنعتی، پژوهشی مرتبط برای معرفی دانشجویان به منظور جهت‌دهی و عملیاتی سازی پروژه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین معرفی دانشجویان در قالب دوره های کارآموزی.
·شناسایی بسترهای مناسب و برقراری ارتباط با افراد، موسسات و نهادهای حامی مالی و غیر مالی فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان و اساتید 
طراحی و برنامه ریزی جشنواره های کارآفرینی برای تقدیر از دانش آموختگان و دانشجویان کارآفرین برتر
 
 
 
د- شرح وظایف بخش توسعه کسب و کار:
هدف این بخش حمایت از دانشجویان و اساتید دارای ایده های کارآفرینانه به منظور تسهیل روند فعالیتهای ایشان برای توسعه کسب و کار است. بر این اساس وظایف این بخش عبارتند از:
·بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید صاحب ایده کارآفرینانه به مراجع حمایتهای غیر مالی کارآفرینانه به منظور بهره مندی از مشاوره تخصصی در خصوص امکانسنجی و بازارپسندی ایده، تهیه طرح کسب و کار، تجاری سازی ایده و ایجاد کسب و کار 
·بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید صاحب ایده کارآکار فرینانه به سرمایه گذاران و مراجع حمایتهای مالی کارآفرینانه که توسط بخش ارتباطات و فناوری شناسایی و معرفی شده اند.
· معرفی توانمندی های دانش‌آموختگان به متقاضیان نیروی کار تربیت یافته توسط دانشکده و ثبت تقاضای کار و شغل از طرف فارغ‌‌التحصیلان متقاضی و قرار دادن ایشان در لیست کارجویان
مساعدت در جهت استقرار چرخه نوآوري و تلاش در جهت فراهم آوردن زمينه هاي تجاري سازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه و اختراعات دانشجویان و اعضای هیات علمی