وبینارهای آنلاین

Responsive Image

وبینارهای آنلاین دانشکده

برای رزرو اتاق های آنلاین دانشکده، می توانید با شماره 29902641 تماس گرفته و یا از طریق ایمیل sciencearth.sbu@gmail.com اقدام نمایید.

Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
 
Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
 
Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
 
Icon Image

وبینار ...
 

توضیح کوتاه درباره وبینار
 

لینک وبینار
 

مصاحبه ها

Responsive Image

مصاحبه با اساتید/ دانشجویان

در این بخش لینک مصاحبه با اساتید و دانشجویان موفق به مناسبت های مختلف قرار داده می شود

Icon Image

مصاحبه شماره 1
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
 
Icon Image

مصاحبه شماره 2
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
 
Icon Image

مصاحبه شماره 3
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
 
Icon Image

مصاحبه شماره 4
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
Icon Image

مصاحبه شماره 5
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
 
Icon Image

مصاحبه شماره 6
 

توضیح کوتاه درباره مصاحبه
 

لینک مصاحبه
 

یادداشت ها

Responsive Image

یادداشت‌های اساتید/کارکنان

برای ارسال یادداشت، می توانید با شماره 29902641 تماس گرفته و یا از طریق ایمیل sciencearth.sbu@gmail.com اقدام نمایید.

Icon Image

یادداشت دکتر محمد یزدی

یادداشت دکتر محمد یزدی به مناسبت روز صنعت و معدن

لینک یادداشت
Icon Image

یادداشت شماره 2
 

خلاصه یادداشت
 

لینک یادداشت
 
Icon Image

یادداشت شماره 3
 

خلاصه یادداشت
 

لینک یادداشت
 
Icon Image

یادداشت شماره 4
 

خلاصه یادداشت
 

لینک یادداشت 
Icon Image

یادداشت شماره 5
 

خلاصه یادداشت
 

لینک یادداشت
Icon Image

یادداشت شماره 6
 

خلاصه یادداشت
 

لینک یادداشت