سمینار های رساله دکتری

در این بخش سلسله سمینارهای پیشرفت پژوهشی رساله دکتری دانشجویان در بازه‌های زمانی مختلف آپلود می‌شود که می توانید آنرا از لینک‌های همین صفحه دانلود نمایید
​سمینار رساله دکتری آقای لقمان محمودی با عنوان:
"تبیین مخاطرات طبیعی و آسیب‌پذیری سکونت گاه‌های شهری با رویکرد مدیریت بحران ( موردی منطقه 20 شهرداری تهران )"
سمینار رساله دکتری خانم مهناز جعفری با عنوان:
"تحلیل همدیدی نقش منطقه همگرایی حاره‌ای بر سامانه بارشی دوره سر نیمه جنوبی  "
سمینار رساله دکتری آقای عباسعلی داداشی با عنوان:
 " واکاوی وردایی زمانی- مکانی الگوهای قائم و افقی ریزگردها و ارزیابی بازخوردهای آن "
 سمینار رساله دکتری خانم ندا اسفندیاری با عنوان :
  " تحلیل همدیدی و ترمودینامیک رودخانه‌های جوی و نقش آنها در بارش‌های سنگین "
سمینار رساله دکتری خانم زهره گنجی با عنوان:
  " تبیین فضای ذهنی شهروندان از طریق رویکرد مکان‌سازی "
 سمینار رساله دکتری خانم رقیه صمدی با عنوان:
 " تحلیل فضایی مصرف اخلاقی در چارچوب توسعه اخلاق مداری شهری"
 سمینار رساله دکتری آقای سهراب موذن با عنوان :
 " مدلسازی پایدار انرژی شهری"
سمینار رساله دکتری خانم مریم سجادی با عنوان :
" تحلیلی بر سیاست های مسکن کم درآمدها"​
سمینار رساله دکتری آقای امیر افشاری با عنوان :
"مطالعه حرکات دامنه ای و مخاطرات ناشی از آن در خطوط ریلی ناحیه لرستان"​