آزمايشگاه ژئومورفولوژي

خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از:
 
 1. برگزاری دوره‌های آموزشی ژئومورفولوژی کاربردی و تکنیک‌های آشنایی با ابزار و وسایل آزمایشگاهی
 2. ارائه خدمات پژوهشی مانند کلسیمتری برای پیدا کردن درصد آهک در رسوبات
 3. آزمایشگاه گرانومتری یا دانه سنجی، درصدگیری رسوبات
 4.  آب اکسیژنه برای از بین بردن مواد آلی رسوبات
 5. گرانومتری خشک و تر
 6. مورفوسکوپی قلوه سنگ ها و ماسه ها و هیدرومتری

دارای امکاناتی نظیر: ترازوهای دقیق و نیمه دقیق ، pH و EC متر ، آب مقطر گیری ، همزن حرارتی مغناطیسی ، کلسیمتر ، شیکر الک ، شیکر تخت و ترموآکتور
​​​​​​​
الف- برگزاری دوره هاي آموزشی:
 1. ژئو مورفولوژي کاربردي
 2. ​​​​​​​ تکنيک‌های آشنايی با ابزار و وسايل آزمايشگاهی

ب- ارائه کارهای خدماتي آموزشی:
 1. کلسيمتری براي پيداکردن درصد آهک در رسوبات
 2. آزمايشگاه گرانومتری يا دانه سنجی درصدگيري رسوبات
 3. آب اکسيژنه برای از بين بردن موادآلی رسوبات
 4. گرانومتری خشک و تر
 5. مرفوسکوپي قلوه سنگ‌ها و ماسه‌ها
 6. هيدرومتری

آزمايشگاه فتوگرامتری

​تلفن: 29902615
خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از:
​​​​​​​مطالعه عکس‌های هوایی و تهیه نقشه‌های زمین شناسی به کمک عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای به وسیله استریوسکوپ، همچنین تهیه نقشه های ژئومورفولوژی ، توپوگرافی و ...
 
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
 1. آشنائی با عکس‌های هوائی
 2.  تفسير عکس‌های هوائی
 3. آشنائی با دستگاه‌های فتوگرامتری
 4. دوره های مقدماتی ​​​​​​​G.I.S
​​​​​​​
ب- کارهاي خدماتی – آموزشی
 1. تهيه نقشه‌های زمين‌شناسی
 2. تهيه نقشه‌های هم ميزان
 3. تعيين محل دقيق پروژه‌های خطی ( خطوط انتقال نيرو، خطوط انتقال نفت و گازو .... )
  
AzFotogrametri.JPG

 

آزمايشگاه مطالعات ناحيه‌ای

​تلفن:29902615

​​​​​​​خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارت است از:
 1. برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با موضوعات جغرافیای شهری
 2. ​​​​​​​جغرافیای روستایی و جغرافیای ناحیه‌ای
 3. برگزاری کارگاه‌های فعالیت‌های عملی دانشجویان برنامه‌ریزی شهری در مقطع کارشناسی‌ارشد
 4. برگزاری کارگاه قطب جغرافیای کاربردی ناحیه‌ای
 5. تشکیل سمینارهای دانشجویی در مقطع کارشناسی‌ارشد و ارائه خدمات پژوهشی مانند تهیه طرح‌های شهری و روستایی
 6. تهیه و ترسیم نقشه‌های شهری و روستایی و تهیه آلبوم نقشه‌های شهری
​​​​​​​
الف- برگزاری دوره‌های آموزشی:
 1. برگزاری کارگاه‌های اموزشي ،دوره‌های تخصصی (درارتباط با موضوعات شهری، روستايی وجغرافيای ناحيه‌ای)
 2. برگزاری کارگاه‌های فعاليت‌های عملی دانشجويان برنامه ريزي شهری در مقطع کارشناسی‌ارشد
 3. برگزاری کارگاه‌های قطب جغرافيای کاربردي ناحيه ای
 4. تشکيل سمينارهاي دانشجويي در مقطع دکتری
ب- ارائه کارهای خدماتی آموزشی:
 1.  تهيه طرح‌های شهری و روستايی با همکاری سازمان‌ها و مؤسسات زيربط
 2.  تهيه و ترسيم نقشه‌های شهری و روستايی در چارچوب طرح‌ها و پروژه های تحقيقاتی
 3.  تهيه آلبوم نقشه‌هایشهری

آزمايشگاه و ايستگاه هواشناسی

Responsive Image

مسئول : جناب آقای دکتر قاسم کیخسروی
​تلفن:29903081

ایستگاه هواشناسی در ضلع شمالی دانشگاه واقع است. این ایستگاه داری تجهیزاتی شامل: فشارسنج برای سنجش تغییرات فشار و ورود سیستم های پرفشار و کم فشار به منطقه، آفتاب نگار برای سنجش میزان ساعات آفتابی که برای پدیده‌های زیست اقلیمی، کشاورزی و تبخیر استفاده می شود، دماسنج‌های تر و خشک و حداکثر و حداقلی مطلق که برای سنجش نوسانات بالاترین و پایین ترین دمای اتفاق افتاده در طول شبانه‌روز و میزان خشکی و مرطوبی هوا استفاده می شود، همچنین تجهیزات دیگری از قبیل: دماسنج خاک برای اندازه گیری دمای خاک در ماه‌های مختلف که کاربرد کشاورزی دارد، بادنگار برای سنجش شدت باد، جهت باد، کاربرد در اقلیم شهری، جهت حرکت سیستم‌های جوی، تبخیرسنج جهت اندازه‌گیری میزان تبخیر، رطوبت سنج جهت اندازه گیری نم هوا از نظر زیست انسان، گیاه و تاسیسات می‌باشد.
این آزمایشگاه داده‌های موردنیاز تحقیقات در سطوح مختلف برای دانشجویان جغرافیا، آب شناسی، محیط زیست، معماری و شهر سازی، کشاورزی و هواشناسی را فراهم می‌کند.
از دیگر خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی برای برداشت سیستماتیک و آنالیز داده‌های روزانه و ثبت در دفاتر سینوپ و آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسی اشاره نمود.
​​​​​​​
الف- برگزاري دوره‌های آموزشی:
 1. برداشت سيستماتيک و آناليز داده‌های روزانه و ثبت آنها در دفاتر سينوپ
 2. آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسی

ب- ارائه کارهای خدماتی آموزشی:
 1. محاسبه تغييرات سرعت و جهت باد
 2. محاسبه تغييرات رطوبت هوا
 3. محاسبه و اندازه گيري تغييرات دماي اعماق خاک
 4. اندازه‌گيری ميزان ريزش باران
 5. اندازه‌گيری ميزان تبخير
 6. مشخص کردن تعداد ساعات آفتابی
 7. اندازه‌گيری ميزان فشار

آزمايشگاه کارتوگرافا

​مسئول آزمايشگاه: سرکار خانم مهندس مریم اسکندری
تلفن:29902615

آزمایشگاه کارتوگرافی دارای امکاناتی از قبیل دستگاه اسکنر نقشه، دوربین های تئودولیت و متعلقات آن، دوربین‌های ترازیاب و متعلقات آن، نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس های 1:50000 و 1:250000 ، نقشه‌های زمین شناسی در مقیاس 1:250000 و 1:100000 و نقشه‌های ژئومورفولوژی ایران می‌باشد. در این آزمایشگاه کلاس‌های نقشه‌خوانی، نقشه‌برداری و تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و کارتوگرافی در مقطع کارشناسی برگزار می گردد. همچنین کلاس‌های تهیه و تفسیر نقشه‌های ژئومورفولوژی در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز در این آزمایشگاه برگزار می‌شود.

الف – برگزاري دوره‌های آموزشي:

 1. ​​​​​​​آشنائی با نقشه ‌ای تو پوگرافي و زمين‌شناسی
 2. روش تهيه نقشه‌های ژئومورفولوژی
 3. آشنائی با ابزار و لوازم تهيه نقشه‌های ژئومورفولوژی
 4. آشنائی با ابزار و لوازم نقشه‌برداری
 5. آشنائی با کارتوگرافی


ب- کارهاي خدماتی- آموزشی:

 1. تهيه نقشه‌های ژئومورفولوژی
 2. تهيه نقشه‌های هيپسومتريک
 3. تهيه نقشه‌های شيب ، پروفيل طولي و عرضي
 4. تهيه نقشه‌های موضوعی با استفاده از نقشه‌های پايه (توپوگرافی)
 5. برداشت عوارض و تهيه نقشه‌های توپوگرافی در مقياس 1:100 تا 1:2000 به روش زمينی مستقيم
 6. کارتوگرافی اتوماتيک با استفاده از نرم افزار auto cad و sdr-map

​​​​​​​